Belajar Dari Kaidah Fiqih: Dengan Melalui Proses Akan Menggapai Cita-Cita Yang Hakiki

Dalam beberapa syari’at yang dititahkan Allah swt. kepada hamba-Nya seringkali melalui proses dan diberikan secara bertahap (pelarangan riba, pengharaman khomer, perintah perang, perintah sholat, puasa dan lain-lain) demikian juga mengenai turunnya al-Qur`an yang diturunkan secara berangsur-angsur. Tentunya ada hikmah dibalik Read more